title
Elektroonilise andmevahetuse juurutamise investeerimisprojekti analüüs Maxima Eesti OÜ näitel
The Analysis of the Implementation of the Electronic Data Interchange Investment Project in the Example of Maxima Eesti OÜ
author
Dikun, Victoria
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit