title
Investeerimiseelistuste utilitaristlikud-, väljenduslikud- ja emotsionaalsed mõjud eluase otsusele
The effect of investment preferences in utilitarian-, expressional- and emotional benefits on tenure choice
author
Vaunumäki, Lauri
defence date
language