title
Tramadooli lagundamine süvaoksüdatsiooniprotsessidega
Degradation of tramadol by advanced oxidation processes
author
Eeron, Kätlin
supervisor
defence date
language