title
Juhtimissüsteemi loomine TTÜ satelliidi maajaama paraboolantennile
Writing a steering system for the TTU satellite ground station parabolic antenna
defence date
language