title
Äriühingute omanikkonna ideaaltüüpide seos äriühingu kasvuga Eesti andmete põhjal
The relationship of the ideal types of company ownership to company growth, based on Estonian data
author
Õunapuu, Kuldar
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible from the TUT network only