title
Vastutustundliku ettevõtluse olemus ja sotsiaalselt vastutustundlikud investeerimisfondid Eestis aastal 2013
The essence of corporate social responsibility and socially responsible investment funds in Estonia 2013
author
Värk, Signe
defence date
language