title
Tulemusjuhtimise süsteemide mitterahaliste tulemusnäitajate seosed ettevõtte tegevusedukusega Eesti tootmisettevõtetes
The relationship between non-monetary performance indicators of performance management systems and the success level of performance in Estonian manufacturing companies
keywords
supervisor
defence date
language