title
Eluaegne vangistus - Euroopa inimõiguste konventsiooni artikli 3 võimalik rikkumine
Life Imprisonment - Possible Violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights
author
Hedman, Anna Amanda Mikaela
keywords
defence date
language