title
Töörahulolu uuringu läbiviimine Põldma Kaubanduse aktsiaseltsis
Conducting job satisfaction study in Poldma Trading Ltd
author
Pärli, Helen
keywords
supervisor
defence date
language
department / college