title
Maagaas kui alternatiiv põlevkivile elektritootmiseks
Natural gas as an alternative to oil shale for electricity generation
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus