title
Eluaseme hindu mõjutavad tegurid Eestis aastatel 2008–2017
Factors Affecting Housing Prices in Estonia from 2008 to 2017
author
Hermann, Riina
keywords
eluaseme hinnad
eluaseme nõudlus
eluaseme hindade mõjutegurid
housing demand
factors affecting housing prices
supervisor
defence date
language