title
Regioselektiivne kemoensümaatiline [(1R)-1-[(2-kloroatsetüül)oksümetüül]undetsüül]bensoaadi süntees saamaks kiraalne derivatiseeriv agent gamma-hüdroksüvalerohappe naatriumi soola analüüsiks
Regioselective chemoensymatic synthesis of [(1R)-1-[(2-chloroatcetyll)oxymetyl]undetsyl]bensoat
author
Järvelaid, Agnes
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Doyle, Eva
defence date
language
rights
Töö ei kuulu avalikustamisele
No Access