title
Tööalase kontrollkeskme ja tööorientatsiooni seosed organisatsioonile pühendumusega Eesti IKT sektoris
Work locus of control’s and work orientations relationship with organizational commitment in Estonian ICT sector
author
Kiik, Riin
defence date
language