title
Eesti kütuse- ja keemiatööstuse ning loomakasvatuse põhjustatud lõhnahäiringu väliskulu
External cost of odour pollution caused by the Estonian fuel and chemical industry and livestock production
author
Kurisman, Anni
keywords
väliskulu
lõhnahäiring
loomakasvatus
kütuse- ja keemiatööstus
mgistritööd
external cost
odour pollution
livestock production
fuel and chemical industry
supervisor
defence date
language