title
Kas shariaseadused võivad tühistada riigi tsiviilseadused, probleemid kooseksisteerivate kohtutega ühes ühiskonnas
Can sharia law override nation’s civil law, problems with coexisting tribunals within a society
author
Wiikinkoski, Hiski Ville
keywords
legaalne pluralism
Sharia seadus
fundamentaalsed õigused
Fundamental rights
supervisor
defence date
language