title
Finantsolukord ja rahaasjade planeerimine Eesti üliõpilaste seas
Financial situation and planning of finances among Estonian students
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network