title
Väljakutse ja võimalused avaliku sektori võrdlusandmete kasutamisel andmepõhises avalikus sektoris
Challenges and enablers in using open government reference data in a data-driven public sector
author
Bodino, Maria Claudia
supervisor
Crompvotes, Joep
defence date
language