title
Seaduslikud prostitutsioonid seksuaalse ärakasutamise eesmärgil toimuva inimkaubanduse ohvrite vaatepunktist ja direktiivi 2011/36 /EU rakendamine Soome kriminaalkoodeksisse
Legalized Prostitution in Finland from the perspective of the victims of human trafficking for sexual exploitation and implementation of the Directive 2011/36/EU in to Finnish Criminal Code
author
Laine, Iina-Mari Kaarina
defence date
language