title
Süsiniku ja lämmastiku isotoopsuhete analüüs: parima eeltöötlusmeetodi valimine ja selle testimine paleolimnoloogilises uuringus Ähijärve näitel
Isotope ratio of carbon and nitrogen: searching the best pre-treatment method and applying in paleolimnology at Lake Ähijärv
author
Kuldma, Anett
defence date
language