title
TTÜ Küberneetika Instituudi teadus- ja arendustegevuse aastaaruanne 2010
publishing year
language