title
Äriarhetüüpidel tuginev üldine mudel kirjete leidmiseks ettevõtte infosüsteemis
Business Archetypes Based General Search Model
author
Tammer, Triinu
supervisor
defence date
language