title
Klientide rahulolu uurimine Elme Messer Gaas AS-i näitena
Research of customer satisfaction on example of Elme Messer Gaas AS
author
Uibukant, Roman
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network