title
Häiringute mõju mullafauna koosluste arvukusele
Impact of disturbances on soil fauna abundance
keywords
mullafauna
häiringud
bioindikaatorid
disturbances
bioindicators
supervisor
defence date
language