title
Tallinna käidupiirkonna jaotusalajaamades olemasolevate rikkeindikaatorite kaugloetavaks muutmise prognoositav mõju SAIDI arvväärtusele
Effect of making existing fault indicators in Tallinn distribution network distribution substations remotely readable on SAIDI numerical value
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus