title
Elektrooniline dokumendihaldus ja selle tõhusus Pakistani kohalikus omavalitsuses
Electonic Records Management and its Effectiveness in the Local Government of Pakistan
keywords
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus