title
Tahke kütuse gaasistamise tehnoloogiad ja rakendamise võimalused põlevkivitööstuses
Solid fuel gasification technologies and their application possibilities in oil shale industry.
keywords
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information