title
Mõistliku ravimitarbimise sotsiaalkampaania mõju tarbijakäitumisele ning ravimipoliitika ootustele
Impact of Social Campaign of Reasonable Medicine Consumption on Consumer Behaviour and Expectations of Medicine Policy
author
Keridon, Tiina
keywords
ATC kood
geneeriline ravim (geneerik)
generaliseerunud turg
hinnakokkulepe
menukravim
omaosalus
originaator
piirhind
blockbuster
supervisor
defence date
language