title
Keskkonnategevuse tulemuslikkuse hindamine ABB AS komplektalajaamade tehase näitel
Environmental Performance Evaluation in ABB AS Compact Secondary Substation Factory
author
Alting, Gerda-Käddi
description
Sisukokkuvõte
Abstract
supervisor
Metusala, Liis
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal