title
Jalgrattaliiklusele sobilikuma tänava ristlõike kavandamine Mustamäe tee näitel
Cycle-friendly street cross-section design on the example of Mustamäe road
author
Ojaperv, Ott
keywords
jalgrattataristu
ristlõike projekteerimine
cycle infrastructure
cycle paths
cross-section design
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information