title
Väävel-sinepigaasi tsükliliste laguproduktide analüüs kasutades mitsellaarset elektrokineetilist kromatograafiat
Analysis of sulfur mustard cyclic degradation products using micellar electrokinetic chromatography
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information