title
Rootsi ökoloogilise kodukeemia turg: konkurentide analüüs Mulieres OÜ näitel
The Swedish eco-friendly home care market: competitor analysis on the example of Mulieres OÜ
author
Kryzhanovskaya, Aleksandra
keywords
competitor analysis
competitive positioning
home care products
eco-friendly products
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Not available at academic unit