title
Statoil ASA väärtuse hindamine suhtarvude meetodil
Valuation of Statoil ASA using multiples
author
Ekholm, Henrik Wilhelm
keywords
four-step method
peer companies
entity
discounted cash flow (DCF) method
supervisor
defence date
language