title
Küberkaitse teadmiste vajadused mitte-IT haridusega strateegiliste otsuste tegijate seas
Cybersecurity Knowledge Requirements for Non-IT Strategic Level Decision Makers
author
Garcia-Granados, Fernando
defence date
language