title
TTÜ Infotehnoloogia teaduskonna praktikakorraldussüsteemi nõuete analüüs ja prototüüpimine
TTU Faculty of Information Technology Practice Management System Requirements Analysis and Prototyping
supervisor
defence date
language