title
Sojajogurti valmistamise tehnoloogia optimeerimise ja okara väärindamine
Optimization of soy yogurt technology and valorisation of okara
keywords
sojaoad
sojajogurt
soybeans
soy milk
soy yogurt
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information