title
Sportlase asukoha teatmise reegel proportionaalsuse põhimõtte valguses — ebaseaduslik järelevalve või õiguslikult õigustatud sekkumine artiklisse 8 EIÕK
Athlete's whereabouts rule in the light of principle of proportionality — illegal surveillance or legally justified interference with Article 8 ECHR
author
Merikoski, Julianna Adele
defence date
language