title
Mitme väite ühe andmeväärtusena esitamise eelised ja puudused SQL-andmebaasides
Advantages and Disadvantages of Representing Multiple Propositions as a Data Value in SQL Databases
author
Ossipova, Maria
keywords
supervisor
defence date
language