title
Sooline palgalõhe Eestis: Oaxaca-Blinderi dekompositsioon
Gender pay gap in Estonia: Oaxaca-Blinder decomposition
author
Guštšenko, Ksenia
keywords
töölt eemaloleku aeg
selgitatud palgalõhe
selgitamata palgalõhe
absence from work
explained pay gap
unexplained pay gap
supervisor
defence date
language