title
Haridusasutuste vabale tarkvarale ülemineku protsessi analüüs Tallinna Haridusameti pilootprojekti näitel
Analysis of educational establishments’ migration to open source software on the example of the pilot project of the Tallinn City Educational Department
author
Saveli, Sander
supervisor
defence date
language