title
3D printinmine ja selle mõju autoriõigustele Euroopa Liidu – Ameerika Ühendriikide vaatest
3D printing and its implications on copyrights from a European Union – United States perspective
author
Olonen, Kirke
defence date
language