title
Elektrienergia kvaliteet Eesti elektrisüsteemi ülekandevõrgus
Power quality in Estonian electric power transmission grid
author
Mazikas, Alexander
description
Sisukokkuvõte
supervisor
defence date
language
rights
Vastavalt TTÜ Lõputööde avalikustamise ja säilitamise korra punktile 3.3. (töö sisaldab avaldamata materjale) on kehtestatud lõputööle ligipääsupiirang kaheks aastaks.