title
Maksukuulekuse mõjutegurite tajumine Eesti ettevõtetes. Miks on varjatud töötasu maksmine enamlevinud väikestes ettevõtetes?
Perception of Tax Compliance Factors among Estonian Enterprises. Why is Unreported Employment Most Prevalent in Smaller Enterprises?
author
Niinemets, Epp
supervisor
defence date
language