title
Sisekommunikatsioon, selle toimimine ja mõju tööga seotusele Alter Baltics OÜ näitel
The internal communication and its impact of work engagement based on the example of Alter Baltics OÜ
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible from the TTÜ network only