title
Tallinna korterelamu lokaalse elektritootmislahenduse planeerimine ja optimeerimine tarkvaraga Homer Energy
Planning and Optimizing of Local Power Generation Solution for an Apartment Building in Tallinn with Homer Energy Software
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus