title
Narva logistika- ja tööstuspargi sõidutee eskiislahendus
Preliminary Design of Roads in Narva Logistics and Industrial Area
author
Tsõro, Vadim
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information