title
Maantee nr 2 Kose-Ardu teelõigu põhiprojekti ristprofiili võrdlus projekteerimisnormidega ja riigi põhimaanteede nr 1, 2 ja 4 neljarajaliseks ehitamise analüüs
The Comparison of the Transverse Profile of Highway Number.2 Kose-Ardu Road Section's Basic Project with the Design Standards and the Analysis of Reconstruction of the State's Main Roads Number 1, 2 and 4 Into Four-lane Highways
author
Aavik, Andro
supervisor
defence date
language