title
Päringu filtri predikaadi automaatne lihtsustamine kahe SQL-andmebaasisüsteemi näitel
Automatic Simplification of Query Filter Predicate in the Example of Two SQL Database Management Systems
author
Raja, Kätlin
supervisor
defence date
language