title
Pakendiauditi hinna kujunemine, võime tuvastada vigu ja mõju deklareeritavatele kogustele
Packaging Audit’s Price Formation, Ability to detect Errors and Impact on Declarable Quantities
author
Raidna, Marili
supervisor
defence date
language