title
Investeerimiskäitumise teooriad: efektiivsest turuhüpoteesist käitumusliku rahanduseni
Theories of Investor Behaviour: From the Efficient Market Hypothesis to Behavioural Finance
author
Li Causi, Giuseppina
defence date
language