title
Kasvuerikiirusest sõltuv escherichia coli proteoomi dünaamika rikkal ja vaesel söötmel
Specific growth rate-dependent proteome dynamics of escherichia coli in glucose minimaland defined rich medium
author
Peebo, Karl
description
Sisukokkuvõte
Abstract
supervisor
Valgepea, Kaspar
defence date
language
rights
ei kuulu avalikustamisele